Význam studia problematiky svobody náboženského vyznání

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Svoboda náboženského vyznání a právo svobodně projevovat svou víru nebo náboženství jsou upraveny v článcích 15 a 16 Listiny základních práv a svobod. Zjednodušeně se dá říci, že uplatňování této svobody a tohoto práva, studium celé této problematiky patří k základní problematice ústavního práva České republiky, k jejímu předmětu.

Stránky:
63–67
Metriky

500

Views

10

PDF views