Za přednáškovým cyklem "Problémy sociálního státu"

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
V zimním semestru školního roku 1996/1997 proběhl již po čtvrté a v této internacionální podobě bohužel naposledy cyklus přednášek nazvaný "Problémy sociálního státu". V jeho výchozí podobě ve školním roce 1992/1993 stál u jeho zrodu Mezinárodní politologický ústav Právnické fakulty MU (dnes je již zařazen jako ústav MU), který za podpory holandské Nadace Willema Dreese zřídil Středisko pro studium problémů sociálního státu.

Stránky:
156–157
Metriky

387

Views

76

PDF views