Poznámky k pojmu vlastnictví (aneb malá rekapitulace)

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Jde o projev určité opovážlivosti (ne-li zrovna drzosti) autora, jestliže se touto statí vydává do tak výsostného hájemství privatistů; příp. právních filosofů, jakým problematika "obecného" pojmu vlastnického práva katexochén je. Jde o opovážlivost někoho, kdo se obvykle zaobírá administrativistickými problémy, byť to neplatí tak doslova.

Přesto může čtenář zůstat poměrně klidný. Dále totiž půjde skutečně v prvé řadě o rekapitulaci. Rekapitulaci, která by se od jiných podobných měla lišit především akcenty, nebo, líbí-li se komu, úhlem pohledu.

Třebaže ne vždy prima facie, bude usilováno o to, aby (alespoň v podtex­tu) bylo přítomno i hledisko veřejnoprávní. Jinak řečeno: následující řádky jsou ovlivněny zájmem autora o vztah "stát a vlastnictví", resp. především o problém vlastnictví státu či tzv. veřejného vlastnictví vůbec.


Stránky:
27–45
Metriky

220

Views

182

PDF views