Fenomén moci a jeho všudypřítomnost

Zdeněk Kapitán

Abstrakt

Francouzský filozof Michel Foucault považuje moc za jeden ze strukturálních fenoménů společenských vztahů. Moc popisuje jako všudypřítomný fenomén, jenž doprovází celý náš život. Život clověka je podle něj utvářen mocenskými vztahy, které svou asymetričností činí z hledání vlastní identity pouhou iluzi. V dejinách filozofického myšlení se však setkáváme s názory, které pojímají fenomén moci jako výraz sebeuvědomění člověka. Člověka, jenž vé, co chce ví, co je dobré pro něj i pro jiné.

V tomto příspěvku budeme věnovat pozornost analýze dvou pojetí moci, které formuluje v době renesance italský filozof Niccolló Machiavelli a ve století devatenáctém pak německý filozof Friedrich Nietzsche. Obě tyto osobnosti jsou hodnoceny často velmi kontraverzně. Jejich uvedením pak logicky vyvstane otázka, co spojuje jejich filozofické pozice.

Bibliografická citace

KAPITÁN, Zdeněk. Fenomén moci a jeho všudypřítomnost. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 129-138. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9266

Plný Text: