K nové úpravě stávky ve Svazové republice Jugoslávie

Jan Filip

Abstrakt

Právě probíhající stávka železničářů a diskuse kolem instanční příslušnosti sou­dů rozhodovat o zákonností takové stávky mne inspirovaly k napsání několika poznámek k novému zákonu o stávce, který byl nedávno přijat ve Svazové re­publice Jugoslávie. Tento zákon je součástí "balíku" předpisů z oblasti podnikání, které přijala Svazová skupština v loňském roce a který zahrnoval takové zákony jako zákon o podniku, o základech vlastnických vztahů, o ochraně hospodářské soutěže, o základech pracovních vztahů a konečně právě zákon o stávce.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K nové úpravě stávky ve Svazové republice Jugoslávie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 103-105. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9264

Plný Text: