K nové úpravě stávky ve Svazové republice Jugoslávie

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Právě probíhající stávka železničářů a diskuse kolem instanční příslušnosti sou­dů rozhodovat o zákonností takové stávky mne inspirovaly k napsání několika poznámek k novému zákonu o stávce, který byl nedávno přijat ve Svazové re­publice Jugoslávie. Tento zákon je součástí "balíku" předpisů z oblasti podnikání, které přijala Svazová skupština v loňském roce a který zahrnoval takové zákony jako zákon o podniku, o základech vlastnických vztahů, o ochraně hospodářské soutěže, o základech pracovních vztahů a konečně právě zákon o stávce.

Stránky:
103–105
Metriky

382

Views

148

PDF views