K problémům mezinárodních smluv se vztahem ke státnímu občanství ČR

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Právní úprava státního občanství ČR se vyznačuje oproti pramenům právní úpravy jiných institutů ústavního práva celou řadou zvláštností. Souvisí to s tzv. ul­traaktivitou právních předpisů, které otázky státního občanství našich občanů upravovaly v minulosti. Pravidelně se totiž státní občanství nabývá odvozením (derivátně) od státního občanství jiné osoby (princip ius sanquinis). Proto je třeba zkoumat, podle jakých předpisů nabyli státního občanství předkové občana a v pří­padě pochybností i předkové předků atd. V rámci této úpravy zaujímají významné místo dvoustranné mezinárodní smlouvy a vícestranné úmluvy. Tento příspěvek se zaměřuje zejména na problémy spjaté s aplikovatelností dvoustranných smluv.

Stránky:
52–62
Metriky

395

Views

267

PDF views