Dvojznačné přívlastkové vazby a česko-německá deklarace

Jaroslav Chyba

Abstrakt

Autoři píšící o zvláštnostech právnického jazyka se zpravidla zaměřují na slovník a styl. Relativně málo pozornosti se věnuje gramatické analýze právních textů. V předkládané práci se soustřeďuji na poměrně úzce vymezený problém dvojznačnosti některých přívlastkových (atributivních) vazeb. Na příkldech dokumentuji, že tyto dvojznačnosti mohou být buď typu syntaktickeho (tj. nejasný vztah mezi větnými členy) nebo sémantického (tj. nejasná funkce přívlastku _ve větě). Naznačuji možnost výkladu takových dvojznačných vazeb a způsoby, jak dvojznačnostem předejít. V závěrečném odstavci aplikuji poznatky na jeden aktuální problém - rozbor jednoho odstavce česko-německe deklarace.

Bibliografická citace

CHYBA, Jaroslav. Dvojznačné přívlastkové vazby a česko-německá deklarace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 96-102. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9263

Plný Text: