Dvojznačné přívlastkové vazby a česko-německá deklarace

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Autoři píšící o zvláštnostech právnického jazyka se zpravidla zaměřují na slovník a styl. Relativně málo pozornosti se věnuje gramatické analýze právních textů. V předkládané práci se soustřeďuji na poměrně úzce vymezený problém dvojznačnosti některých přívlastkových (atributivních) vazeb. Na příkldech dokumentuji, že tyto dvojznačnosti mohou být buď typu syntaktickeho (tj. nejasný vztah mezi větnými členy) nebo sémantického (tj. nejasná funkce přívlastku _ve větě). Naznačuji možnost výkladu takových dvojznačných vazeb a způsoby, jak dvojznačnostem předejít. V závěrečném odstavci aplikuji poznatky na jeden aktuální problém - rozbor jednoho odstavce česko-německe deklarace.

Stránky:
96–102
Metriky

259

Views

211

PDF views