Instituce politické strany v mezinárodním srovnání

Vojtěch Šimíček

Abstrakt

Ve dnech 14.-16. února 1997 se konala konference, nazvaná "Instituce politické strany v mezinárodním srovnání - 30 let zákona o politických stran v Německu", pořádaná Institutem pro německé a evropské právo politických stran (Institut für Deutsches und Europäisches Parteienrecht) v německém Hagenu.

Bibliografická citace

ŠIMÍČEK, Vojtěch. Instituce politické strany v mezinárodním srovnání. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1997, č. 1, s. 153-155. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9269

Plný Text: