Zahraniční kontakty katedry trestního práva v roce 1996

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se podařilo v průběhu roku 1996 uskutečnit několik zajímavých akcí v podobě před­náškových pobytů lektorů z prestižních zahraničních univerzit.

Stránky:
158–160
Metriky

292

Views

223

PDF views