Prezentace kníhy "Problémy právních změn v České republice, Polsku, Maďarsku a ve Slovenské republice" na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Roč.5,č.1(1997)

Abstrakt
Pod záštitou Právnické fakulty MU a Rakouského ústavu pro východní a jiho­východní Evropu (odbočky v Brně), který zastupovala Dr. Jana Stárková, proběhla ll. prosince na půdě právnické fakulty prezentace knihy s názvem "Probleme der Rechtsüberleitung in der Tschechischen Republic, in Polen, in Ungarn und in der Slowakischen Republic", vycházející ve švýcarském nakladatelství Peter Lang.

Stránky:
161–162
Metriky

370

Views

215

PDF views