Biojurisprudence – nový pohled na právo nebo jen nový směr právní vědy? (recenzní článek)

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Dějiny právní vědy před námi vstupují jako řada pokusů o nová řešení a nové přístupy, ať již z hlediska toho, čím by právo mělo být, co by mělo regulovat nebo jakým způsobem by mělo být poznáváno. Není to poprvé, kdy je pociťována nedostatečnost jeho východisek, předmětu, pojmového aparátu a metodologického instrumentária. Podněty k přeměnám přicházely v historii z různých stran. V 90. letech minulého století se v této souvislosti na podkladě bioetiky, která se rozvinula zhruba o 20 let dříve, začaly rýsovat pokusy o stanovení závazných pravidel (zejména oblast léčení a práv pacientů) a brzy na tomto základě vznikly výukové předměty. Netrvalo dlouho a objevil se pokus vybudovat na tomto základě nejen nový obor práva, nýbrž dokonce nový směr právní teorie.

Stránky:
71–76
Metriky

454

Views

181

PDF views