Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo

Alena Pauličková

Abstrakt

Recenze publikace - Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo
Komentář, I. díl a II. díl, 1. vydání, C. H. Beck
Praha, 2008, 2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6

Bibliografická citace

PAULIČKOVÁ, Alena. Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 146-151. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6613

Plný Text: