Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Recenze publikace - Bělohlávek, A. J.: Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo
Komentář, I. díl a II. díl, 1. vydání, C. H. Beck
Praha, 2008, 2408 s., ISBN 978-80-7400-096-6

Stránky:
146–151
Metriky

504

Views

149

PDF views