Geneze vázaného mandátu v prvorepublikovém Československu

Martin Hapla

Abstrakt

Autor v příspěvku sleduje vývoj vázaného mandátu v době první republiky a snaží se postihnout příčiny, které jej umožnily. V tomto kontextu se zabývá především vlivem předcházejících rakouských právních úprav, činností Revolučního Národního shromáždění a Volebního soudu. Analyzuje i podíl, který měly na vývoji tohoto institutu zásada poměrného zastoupení a vázané kandidátní listiny. Na základě svých úvah a rozborů dospívá k názoru, že vázaný mandát nebyl pevnou, promyšlenou a žádoucí součástí ústavních základů první republiky a že okolnosti, které jej umožnily a případně do jisté míry omlouvaly, jsou výrazně odlišné od těch dnešních. Z těchto důvodů odmítá i argumentaci některých současných politiků, kteří svá tvrzení o demokratičnosti vázaného mandátu podpírají právě odkazem na první republiku.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Geneze vázaného mandátu v prvorepublikovém Československu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 124-130. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6608

Plný Text: