Noční práce z pohledu právních úprav některých evropských zemí

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
V některých případech a především z ekonomického hlediska a úspor nákladů je pro zaměstnavatele vhodnější rozvrhnout svým zaměstnancům práci tak, aby někteří z nich ji vykonávali v nočních hodinách. Většinou půjde o podniky, kde je výhodné, aby určité výrobní stroje a zařízení byly v provozu nepřetržitě, tedy i v noci. Jednotlivé právní úpravy evropských zemí s takovou možností počítají, nicméně stanoví určité podmínky, které je nutno s výkonem takové noční práce respektovat. Práce v nočních provozech může totiž vést k závažným fyziologickým a psychickým problémům, poněvadž klade zvýšené požadavky na adaptaci se změnami v životním stylu. Při výkonu noční práce se mohou objevovat různé vegetativní potíže, pocity nedostatečného spánku a chronická únava, a proto je vhodné, aby noční práci nekonaly osoby se sklonem k psychosomatickým onemocněním a osoby trpící poruchami spánku, popř. osoby bydlící ve velké vzdálenosti od místa pracoviště. Lidskou přirozeností je totiž ve dne pracovat a v noci odpočívat. Střídáním spánku ve dne a v noci může dojít k rozladění biologických hodin. S výkonem noční práce jsou rovněž spojena i určitá společenská omezení, mezi které do určité míry především náleží omezení sociálních kontaktů s rodinnými příslušníky, omezení možnosti realizace společenských a kulturních zájmů apod. V souvislosti s výše popsanými charakteristikami a možnými riziky noční práce nejenom právní řád České republiky, nýbrž i právní řády jednotlivých evropských zemí stanoví určitá pravidla, která možnosti a postavení zaměstnavatele i zaměstnance v této oblasti právně upravují.

Stránky:
130–135
Biografie autora

Leona Buzrlová

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

393

Views

127

PDF views