Ján Čipkár: Úvod do právnej antropológie

Miloš Večeřa

Abstrakt

Recenze publikace - Ján Čipkár: Úvod do právnej antropológie
Košice: Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2008, 234 s. ISBN 978-80-7097-726-2

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Ján Čipkár: Úvod do právnej antropológie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 152-153. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6615

Plný Text: