Max Planck Institut pro evropské právní dějiny

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Předmět a metody právně historického bádání bývají definovány různými způsoby. Tradičně je spatřována úloha právních dějin ve zkoumání a popisu právního vývoje určitého právního řádu, totiž toho, ve kterém právní historik žije. Tento přístup k právní historii spočívá na očekávání, že nám dějiny pomohou pochopit nejen právo současné, ale i poskytnou podporu při vytváření pravidel v budoucnosti a při řešení budoucích problémů.

Stránky:
156–157
Biografie autora

Jaromír Tauchen

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

419

Views

192

PDF views