Opatření obecné povahy na úseku elektronických komunikací

Roč.17,č.2(2009)

Abstrakt
Cílem tohoto článku je analýza opatření obecné povahy zavedených do českého právního řádu s účinností od 1. ledna 2006 novým správním řádem. Opatření obecné povahy budou analyzována na úseku elektronických komunikací a telekomunikací, tedy především v souvislosti se správní činností Českého telekomunikačního úřadu.

Stránky:
135–139
Metriky

388

Views

147

PDF views