Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie

Jiří Baroš

Abstrakt

Procesy globalizace a evropeizace vrhají nové světlo na základní formu politické organizace společnosti, kterou představuje moderní stát. Množí se úvahy, že stát v souvislosti s těmito procesy odumírá a svět se dostává pod nadvládu korporací. Proti této tezi někteří autoři namítají, že se stát nevyčerpává, ale stává se jen součástí komplexní struktury vládnutí, ve které kromě něj působí mnoho jiných aktérů. Ti největší pesimisté pak bijí na poplach, protože podíváme-li se do historie, tak jen antická obec a národní stát byly „dvě politické formy, které byly schopné, alespoň ve své demokratické fázi, dosáhnout těsného spojení civilizace a svobody.“ Právě tyto rozsáhlé společenské změny vedou k potřebnosti tázat se po specifičnosti moderního státu, po jeho kořenech a zdrojích, které umožnily, aby se moderní stát jako zvláštní politická jednotka objevil.

Bibliografická citace

BAROŠ, Jiří. Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 104-109. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6605

Plný Text: