JCBRN Defence COE, aneb vznik první mezinárodní vojenské organizace na území České republiky

Zdeněk Hýbl

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je seznámit širokou veřejnost se vznikem první mezinárodní vojenské organizace na území České republiky a poukázat na složitosti začlenění této organizace do právního systému České republiky.

Bibliografická citace

HÝBL, Zdeněk. JCBRN Defence COE, aneb vznik první mezinárodní vojenské organizace na území České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2009, č. 2, s. 139-142. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6611

Plný Text: