Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Michaela Konečná

Abstrakt

Recenze publikace - Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí
Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-10-6

Bibliografická citace

KONEČNÁ, Michaela. Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 215-216. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5775

Plný Text: