Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Kocourek Tomáš: Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí
Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-87576-10-6

Stránky:
215–216
Biografie autora

Michaela Konečná

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka; právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Metriky

423

Views

135

PDF views