Vztah přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) TZ a přestupku ve světle zásady ne bis in idem

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Princip „ne bis in idem“ neboli „ne dvakrát v téže věci“ zabezpečuje právní jistou a též autoritu orgánu, který rozhoduje. Souvisí s materiální právní mocí rozhodnutí, hmotněprávním důsledkem právní moci je vznik překážky věci pravomocně rozhodnuté (překážka rei iudicatae). Jedná se o negativní podmínku řízení, která zamezuje tomu, aby jakmile bylo o určité věci pravomocně rozhodnuto, nemohla být tato „totožná“ věc projednávána znovu.

Stránky:
137–143
Metriky

661

Views

283

PDF views