Poznámky k daňové kriminalitě v České republice

František Púry, Josef Kuchta

Abstrakt

V tomto příspěvku chceme rozebrat některé aktuální otázky trestního postihu daňové kriminality v souvislosti s tím, že v posledním období došlo ke změnám v trestněprávní úpravě i v právních předpisech mimotrestní povahy. Pozornost bude věnována zejména otázkám týkajícím se daní, u nichž je trestná činnost nejčastější, přičemž závěry zde učiněné se přiměřeně vztahují i na ostatní povinné platby podobné daním (pojistné za zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, clo, poplatky atd.).

Bibliografická citace

PÚRY, František a Josef KUCHTA. Poznámky k daňové kriminalitě v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 118-128. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5759

Plný Text: