Poznámky k daňové kriminalitě v České republice

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
V tomto příspěvku chceme rozebrat některé aktuální otázky trestního postihu daňové kriminality v souvislosti s tím, že v posledním období došlo ke změnám v trestněprávní úpravě i v právních předpisech mimotrestní povahy. Pozornost bude věnována zejména otázkám týkajícím se daní, u nichž je trestná činnost nejčastější, přičemž závěry zde učiněné se přiměřeně vztahují i na ostatní povinné platby podobné daním (pojistné za zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, clo, poplatky atd.).

Stránky:
118–128
Biografie autora

František Púry

Nejvyšší soud ČR, Brno

předseda trestního kolegia
Metriky

608

Views

332

PDF views