Československé právnické dny 2013

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Rodinu konferencí podzimních Dnů práva v Brně, zimních Dnů práva Visegradu v Kroměříži a jarních Olomouckých právnických dnů od roku 2011 doplňují Československé právnické dny, které organizuje slovenská Justiční akademie Pezinok a moravská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno. Třetí ročník se konal 29. – 30. 5. 2013 v Omšení u Trenčianských Teplic, kde je detašované pracoviště slovenské Justiční akademie. Význam konference, kterou zahájil ředitel slovenské Justiční akademie Peter Hulla, dokresluje účast děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity Naděždy Rozehnalové, místopředsedkyně Národní rady Slovenské republiky Jany Laššákové, místopředsedy slovenského Ústavního soudu Milana Ľalíka, zastupujícího generálního prokurátora Ladislava Tichého a státní tajemnice Ministerstva spravedlnosti Moniky Jankovské.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Československé právnické dny 2013. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 211-212. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5772

Plný Text: