Zpráva z konference: Jarní workshopy z právní teorie 2013 na Právnické fakultě Univerzity v Edinburghu

Pavel Ondřejek

Abstrakt

Právnická fakulta Univerzity v Edinburghu organizuje každoročně jarní workshopy z právní teorie, na nichž se setkávají studenti doktorského studia a pedagogové především z Velké Británie se zájmem o teoretická témata z různých právních odvětví. I letošní rok byl bohatý na aktuální i „věčná“ témata i zajímavé prezentace přednášejících, vše dokreslovala vynikající atmosféra ve starobylé budově Old College, kde edinburská právnická fakulta sídlí.

Bibliografická citace

ONDŘEJEK, Pavel. Zpráva z konference: Jarní workshopy z právní teorie 2013 na Právnické fakultě Univerzity v Edinburghu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 209-210. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5771

Plný Text: