Zpráva z konference: Jarní workshopy z právní teorie 2013 na Právnické fakultě Univerzity v Edinburghu

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Právnická fakulta Univerzity v Edinburghu organizuje každoročně jarní workshopy z právní teorie, na nichž se setkávají studenti doktorského studia a pedagogové především z Velké Británie se zájmem o teoretická témata z různých právních odvětví. I letošní rok byl bohatý na aktuální i „věčná“ témata i zajímavé prezentace přednášejících, vše dokreslovala vynikající atmosféra ve starobylé budově Old College, kde edinburská právnická fakulta sídlí.

Stránky:
209–210
Biografie autora

Pavel Ondřejek

Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

odborný asistent
Metriky

411

Views

63

PDF views