K účasti odborové organizace při rozvázání pracovního poměru

Hana Dejmková

Abstrakt

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), přiznává odborové organizaci, která u zaměstnavatele působí, celou řadu oprávnění, mimo jiné i v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru. Zákoník práce rozlišuje jednak situaci, kdy je zaměstnavatel povinen jím zamýšlené rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru s odborovou organizací předem projednat, a jednak situaci, kdy je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci požádat o předchozí souhlas s těmito, jím zamýšlenými, jednostrannými pracovněprávními úkony.

Bibliografická citace

DEJMKOVÁ, Hana. K účasti odborové organizace při rozvázání pracovního poměru. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 165-178. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5766

Plný Text: