K účasti odborové organizace při rozvázání pracovního poměru

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), přiznává odborové organizaci, která u zaměstnavatele působí, celou řadu oprávnění, mimo jiné i v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru. Zákoník práce rozlišuje jednak situaci, kdy je zaměstnavatel povinen jím zamýšlené rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru s odborovou organizací předem projednat, a jednak situaci, kdy je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci požádat o předchozí souhlas s těmito, jím zamýšlenými, jednostrannými pracovněprávními úkony.

Stránky:
165–178
Biografie autora

Hana Dejmková

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

497

Views

840

PDF views