K ústavněprávním aspektům soudního poučení o opravném prostředku

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Ze složité změti procesních pravidel sloužících k ochraně hmotných práv vyplývá pro materiální právní stát a jeho soudnictví povinnost poučovat účastníky soudního řízení o jejich procesních právech. To platí i na samotném konci řízení, kdy soud musí sám poukázat na možný způsob nápravy jeho případných chyb. Tento text si bere za cíl poukázat na některé ústavněprávní prvky povinnosti poučit účastníky o možnostech podání opravného prostředku a na třech vybraných příkladech poukázat rovněž na možná rizika, která přináší soudní praxe, jež tyto ústavněprávní aspekty zmíněné povinnosti podle mého názoru ne zcela respektuje.

Stránky:
185–189
Biografie autora

Jiří Novák

Ústavní soud ČR, Brno

asistent soudce
Metriky

517

Views

204

PDF views