Oldřich Rejnuš: Finanční trhy

Michal Janovec

Abstrakt

Recenze publikace - Oldřich Rejnuš: Finanční trhy
Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2011. 689 s., ISBN 978-80-7418-128-3

Bibliografická citace

JANOVEC, Michal. Oldřich Rejnuš: Finanční trhy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 219-221. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5777

Plný Text: