Oldřich Rejnuš: Finanční trhy

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Oldřich Rejnuš: Finanční trhy
Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2011. 689 s., ISBN 978-80-7418-128-3

Stránky:
219–221
Biografie autora

Michal Janovec

Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

530

Views

721

PDF views