Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky

Dušan Čurila

Abstrakt

Exaktná aplikácia právnych termínov je determinovaná predovšetkým poznaním ich správneho významu. Ten by mal vychádzať primárne z formálnych prameňov práva a až v sekundárnom rade z prameňov materiálnych. V tomto príspevku priblížim aplikačné súvislosti termínu spravodlivosť vo vybraných právnych odvetviach s ohľadom na použité formálne pramene.

Bibliografická citace

ČURILA, Dušan. Aplikačné súvislosti pojmu spravodlivosť v právnom poriadku Českej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 158-164. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5765

Plný Text: