Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Pravomoc prezidenta republiky přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí je v rámci legačního práva států tradičně spojena s funkcí hlavy státu. Dříve bylo v československých ústavách výslovně uvedeno, že prezident přijímá a pověřuje vyslance, čímž se mysleli i velvyslanci. Mise a úřady státu zastupující jeho zájmy a hájící zájmy jeho občanů se totiž dělí na diplomatické mise (velvyslanectví, vyslanectví) a konzulární úřady (generální konzuláty, konzuláty, vicekonzuláty, konzulární jednatelství – v kariérní či honorární formě). Velvyslanec ustanovený prezidentem se myslí vedoucí diplomatické mise. Nejde o kariérní hodnost udělovanou ministrem zahraničních věcí jako vnitrostátní hodnostní označení pro jeho diplomatické pracovníky. V čele mise většinou stojí mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. Někdy se velvyslanec při mezinárodní organizaci nazývá stálý představitel. Prezidentem může být ustanoven i velvyslanec se zvláštním posláním.

Stránky:
146–149
Biografie autora

Zdeněk Koudelka

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Metriky

939

Views

234

PDF views