Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Pravomoc prezidenta republiky přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí je v rámci legačního práva států tradičně spojena s funkcí hlavy státu. Dříve bylo v československých ústavách výslovně uvedeno, že prezident přijímá a pověřuje vyslance, čímž se mysleli i velvyslanci. Mise a úřady státu zastupující jeho zájmy a hájící zájmy jeho občanů se totiž dělí na diplomatické mise (velvyslanectví, vyslanectví) a konzulární úřady (generální konzuláty, konzuláty, vicekonzuláty, konzulární jednatelství – v kariérní či honorární formě). Velvyslanec ustanovený prezidentem se myslí vedoucí diplomatické mise. Nejde o kariérní hodnost udělovanou ministrem zahraničních věcí jako vnitrostátní hodnostní označení pro jeho diplomatické pracovníky. V čele mise většinou stojí mimořádný a zplnomocněný velvyslanec. Někdy se velvyslanec při mezinárodní organizaci nazývá stálý představitel. Prezidentem může být ustanoven i velvyslanec se zvláštním posláním.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Právo prezidenta přijímat, pověřovat a odvolávat vedoucí zastupitelských misí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 146-149. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5763

Plný Text: