Kristková, V. (ed.): Dovednosti ve výuce práva. Formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Kristková, V. (ed.): Dovednosti ve výuce práva. Formy a metodika výuky předmětů rozvíjejících právnické dovednosti
Brno: Masarykova univerzita, 2012. 187 s. ISBN 978-80-210-5949-8

Stránky:
217–218
Biografie autora

David Zahumenský

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

308

Views

174

PDF views