Ohrožuje Belgie volný pohyb osob?

Lucie Rytířová, Jana Tepperová

Abstrakt

Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii (dále též „EU“) prochází postupným vývojem, a to na různých úrovních. Poslední velkou změnu z pohledu mezinárodní legislativy přinesla nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009, která koordinaci sociálního zabezpečení v rámci zúčastněných států upravují (dále též „koordinační nařízení“). Neustále se vyvíjí i výklad koordinačních pravidel v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU. V nedávné době se však objevil dosud neobvyklý prvek, a to vnitrostátní úprava jednoho z členských států, zasahující významným způsobem do postupů stanovených koordinačními pravidly. Belgický parlament přijal v prosinci 2012 jako součást rozpočtových opatření novelu5 předpisů upravujících vnitrostátní aplikaci koordinačních pravidel.

Bibliografická citace

RYTÍŘOVÁ, Lucie a Jana TEPPEROVÁ. Ohrožuje Belgie volný pohyb osob? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2, s. 143-146. [cit. 2021-10-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5762

Plný Text: