Ohrožuje Belgie volný pohyb osob?

Roč.21,č.2(2013)

Abstrakt
Koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii (dále též „EU“) prochází postupným vývojem, a to na různých úrovních. Poslední velkou změnu z pohledu mezinárodní legislativy přinesla nová nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009, která koordinaci sociálního zabezpečení v rámci zúčastněných států upravují (dále též „koordinační nařízení“). Neustále se vyvíjí i výklad koordinačních pravidel v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU. V nedávné době se však objevil dosud neobvyklý prvek, a to vnitrostátní úprava jednoho z členských států, zasahující významným způsobem do postupů stanovených koordinačními pravidly. Belgický parlament přijal v prosinci 2012 jako součást rozpočtových opatření novelu5 předpisů upravujících vnitrostátní aplikaci koordinačních pravidel.

Stránky:
143–146
Biografie autora

Lucie Rytířová

daňový poradce

daňový poradce

Jana Tepperová

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomické, Praha

odborná asistentka
Metriky

423

Views

140

PDF views