Vol 24, No 3 (2014)

Obsah

Editorial

Lesk a bída univerzitních knižních vydavatelství
Petr Knecht
309-310

Studie

Z. Danišková
311–329
M. Janík
330–352
V. Šťastný
353–374
Z. Šalamounová, J. Bradová, K. Lojdová
375–393
J. Zerzová, S. Šebestová
394–422

Diskuse

V. Spilková, R. Wildová
423–432
F. Kuřina
433–442

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
443-455
Hlaďo, P. (2013). Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze. Analýza na základě dotazníkového šetření a ohniskových skupin
Markéta Šauerová
Jarkovská, L. (2013). Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
František Tůma
Dupkala, R., Dudinská, I., & Halčin, P. (Eds.). (2013). Idea tolerancie I.
Anna Klimeková

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
456-461
Stanovisko Asociace děkanů Pedagogických fakult ČR ke kvalifikačnímu vzdělávání učitelů
Pedagogická Orientace
Sedmdesátiny doc. PhDr. Stanislava Střelce, CSc.
Josef Maňák