Kompetence a školní praxe. Rozpaky oborového didaktika nad kurikulární reformou

Roč.24,č.3(2014)

Reference

Bydžovský, B. (1937). Naše středoškolská reforma. Praha: Profesorské nakladatelství.

Doležalová, J. (2009). Gramotnost. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 223–229). Praha: Portál.

Fuchs, E., Hrubý, D., Herman, J., Chrápavá, V., & Kubínová, M. (2000). Standardy a testové úlohy z matematiky pro ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: Prometheus.

Good, C. V. (1959). Dictionary of education. New York: McGraw-Hill.

Hejný, M., & Kuřina, F. (2009). Dítě, škola a matematika. Praha: Portál

Hošpesová, A., Kuřina, F., Cachová, J., Macháčková, J., Roubíček, F., Tichá, M., & Vaníček, J. (2011). Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Hrubý, D. (2011). Kurikulární reforma přišla pozdě. Pedagogická orientace, 21(4), 474–480.

Janík, J. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., … & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: VÚP.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Píšová, M., & Slavík, J. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: výzkumná zjištění a doporučení. Pedagogická orientace, 21(4), 375–415.

Komenský, J. A. (1946). Didaktika analytická. Praha: Samcovo knihkupectví.

Kuřina, F. (1976). Problémové vyučování v geometrii. Praha: SPN.

Kuřina, F. (2003). Oborové didaktiky a školská praxe. Pedagogika, 19(3), 321–324.

Kuřina, F. (2009). Didaktická transformace obsahu a školská praxe. Pedagogika, 25(3), 298–308.

Kuřina, F. (2014). Naše pedagogická realita. Matematika, fyzika, informatika, 23(1), 1–8.

Kvasz, L. (2008). Pattern of changes. Basel: Birkhäuser.

Mareš, J. (2001). Učení ve školním kontextu. In J. Čáp & J. Mareš, Psychologie pro učitele (s. 384–410). Praha: Portál.

Mareš, J. (2013). Pedagogická psychologie. Praha: Portál.

Miller, H. (1995). Nexus. Olomouc: Votobia.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. (2001). Praha: VÚP.

Ouředník, P. (2013). Svobodný prostor jazyka. Praha: Torst.

Průcha, J. (2005). Moderní pedagogika. Praha: Portál.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Rabušicová, M. (2009). Školní vzdělávání a funkční gramotnost. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 235–241). Praha: Portál.

Rámcové vzdělávací programy. (2002). Praha. VÚP.

Selye, H. (1975). K záhadám vědy. Praha: Orbis.

Straková, J. (2013). Jak dál s kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 23(5), 734–743. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734">https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-734

Straková, J., Kašpárková, L., Kramplová, I., Palečková, J., Procházková, I., Raabová, E., &

Tomášek, V. (2002). Vědomosti a dovednosti pro život. Praha: ÚIV.

Struik, D. J. (1963). Dějiny matematiky. Praha: Orbis.

Štech, S. (2013). Když je kurikulární reforma evidence-less. Pedagogická orientace, 23(5), 615–633. Úlohy pro měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti (2000). Praha: ÚIV.

Metriky

0


584

Views

405

PDF views