Potřebujeme kvalitní nebo kvalifikované učitele?

Roč.24,č.3(2014)

Reference

Funda, O. A. (1995). Učitelovo sebevzdělávání. Pedagogika, 46(1), 2–14.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., & Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Maňák, J. (1995). Hlavní otázky profesionální přípravy učitelů. In Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii v učitelském studiu (s. 24–27). Brno: Paido.

Příhoda, V. (1937). Vědecká příprava učitelstva. Praha: Dědictví Komenského

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Spilková, V. et al. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání. Kapitola III. – Vzdělanost (2011). Dostupné z http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/NERV_kap03.pdf

Metriky

0


760

Views

599

PDF views