Soukromé doučování a vzdělávací politiky v Evropě

Roč.24,č.3(2014)

Abstrakt
Cílem studie je identifikovat a zařadit vybrané evropské země do jednotlivých typů Brayovy typologie vzdělávacích politik ve vztahu k soukromému doučování (1999, 2009) a s využitím dostupných empirických studií představit zavedená opatření a jejich dopady. V první části příspěvku autor definuje soukromé doučování a jeho možné implikace pro formální vzdělávací systém a jeho spravedlnost. Ve druhé části autor představuje Brayovu typologii vzdělávacích politik ve vztahu k soukromému doučování a její vývoj v čase. Jednotlivé typy vzdělávacích politik jsou uvedeny na konkrétních příkladech evropských zemí. Ve třetí části je pak diskutována aktuální situace v České republice. V Evropě je možné identifikovat nejen země podporující soukromé doučování (Francie), ale i země tento fenomén do určité míry regulující (Litva, Německo, Slovensko), nebo i takové, které se k soukromému doučování staví nevšímavě (Chorvatsko). Uvedené příklady demonstrují různorodost podob stínového vzdělávacího systému v různých kontextech a dosavadní reakce tvůrců vzdělávací politiky na něj. Nezájem o tento fenomén v České republice ostře kontrastuje s doporučeními světových odborníků na tuto problematiku. Zároveň v našem kontextu chybí relevantní výzkumná data, o která by bylo možné opřít politické rozhodování.

Klíčová slova:
soukromé doučování; stínové vzdělávání; spravedlnost ve vzdělávání; Evropská unie; regulace; legislativa
Reference

Acadomia. (2013). Soutien scolaire hebdomadaire au lycée. Acadomia.fr [online]. Dostupné z www.acadomia.fr/niveau/lycee/cours-particuliers/soutien-hebdomadaire.html

Ball, S. J., & Youdell, D. (2008). Hidden privatisation in public education. Brussels: Education
International.

Belot, L. (2011). Parents stressés cherchent soutien scolaire. Le Monde [online]. Dostupné z http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2011/12/23/parents-stressescherchent-soutien-scolaire_1621634_1473688.html

Bendall, L., & Tourtre, L. (2009). Le soutien scolaire, réussite ou échec? France 2 – Envoyé Special. Dostupné z http://www.cours-de-maths-78.fr/blog/2009/01/envoye-special-france-2-reportage-sur-le-soutien-scolaire-%E2%80%9Cle-soutien-scolaire-reussite-ou-echec-%E2%80%9D/.

Biswal, B. (1999). Private tutoring and public corruption: A cost-effective education system for developing countries. The Developing Economies, 37(2), 222–240.

Bray, M. (1999). The shadow education system: Private tutoring and its implications for planners. Paris: International Institute for Educational Planning.

Bray, M. (2003). Adverse effects of private supplementary tutoring: Dimensions, implications and government responses. Paris: International Institute for Educational Planning.

Bray, M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies for what private tutoring? Paris: United Nations Educational, Scienti

Metriky

0


1230

Views

560

PDF views