Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo

Jaroslav Benák

Abstrakt

Recenze publikace - Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo
4. přepracované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2011, 524 s. ISBN
978-80-7357-629-5

Bibliografická citace

BENÁK, Jaroslav. Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K.: Srovnávací ústavní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 183-185. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6380

Plný Text: