Martin Nodl: Dekret Kutnohorský

Martin Cempírek

Abstrakt

Recenze publikace - Martin Nodl: Dekret Kutnohorský
Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. 451 s.

Bibliografická citace

CEMPÍREK, Martin. Martin Nodl: Dekret Kutnohorský. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 188-189. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6389

Plný Text: