Profesní etika právníků - Quo vadis?

Roč.19,č.2(2011)

Abstrakt
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala ve dnech 6. a 7. května 2011 mezinárodní konferenci věnovanou právnické etice.1 První den patřil referátům jednotlivých řečníků, druhý den se pak uskutečnily čtyři workshopy se společným podtitulem – Jak efektivně učit profesní etiku?
Organizátorům konference se podařilo zajistit nadmíru kvalitní sestavu řečníků. Jeden z nich to s nadsázkou komentoval, že mezi účastníky konference jsou všichni, kteří v České republice o profesní etice právníků mluví.

Stránky:
182–183
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

289

Views

147

PDF views