Havlan, Petr a kol.: Majetek státu v platné právní úpravě

Dagmar Strejčková

Abstrakt

Recenze publikace - Havlan, Petr a kol.: Majetek státu v platné právní úpravě
Linde Praha, a.s., Praha 2010, 3. aktualizované a podstatně doplněné vydání, 503 stran

Bibliografická citace

STREJČKOVÁ, Dagmar. Havlan, Petr a kol.: Majetek státu v platné právní úpravě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 189-190. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6383

Plný Text: