Občanský zákoník bez ústavy (ke 200. výročí ABGB)

Roč.19,č.2(2011)

Abstrakt
Přesně před 200 lety 1. června 1811 dostal konečnou sankci obecný občanský zákoník (dále „ABGB“). Provedení zásadní kodifikace, aniž by v habsburské monarchii existovala ústava upravující základní otázky povahy a organizace státní moci a postavení jedince, je zásadním problémem při srovnání s postupem francouzské revoluce. Stav, kdy byl vydán relativně pokrokový právní text v podmínkách absolutistické monarchie, je z hlediska sledování vztahu soukromého a veřejného práva nejen nesmírně zajímavý, ale rovněž významný z hlediska vývoj názorů na systém práva. Ani dnes, kdy již má ústavu prakticky každý stát, je problém tzv. konstitucionalizace soukromého práva a naopak – „civilizování“ ústavního práva jedním z klíčových problémů, který dodnes ovlivňuje vývoj práva ve státech kontinentálního právního systému. Problém je živý i dnes, kdy jsou soudci často kritizováni za to, že neaplikují bezprostředně ústavní předpisy, a naopak veřejnoprávním regulacím je vytýkáno, že vstupují na pole soukromého práva.

Stránky:
99–108
Metriky

419

Views

327

PDF views