Štangová, Věra: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu

Tereza Skarková

Abstrakt

Recenze publikace - Štangová, Věra: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu
Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 230 s. ISBN 978-80-7380-277-6

Bibliografická citace

SKARKOVÁ, Tereza. Štangová, Věra: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 197-200. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6388

Plný Text: