K některým otázkám používání české státní vlajky a vlajky Evropské unie

Jiří Zeman

Abstrakt

Článek se zabývá významem státních symbolů pro dnešní svět (a to zejména na příkladu vlajky). Všímá si zejména české státní vlajky a vlajky Evropské unie, které patří patrně k nejpoužívanějším symbolům vyskytujícím se na našem území. Článek se rovněž zabývá možnostmi a limity ochrany, které je právo schopno symbolům tohoto druhu poskytnout.

Bibliografická citace

ZEMAN, Jiří. K některým otázkám používání české státní vlajky a vlajky Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 163-169. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6377

Plný Text: