Křepelka, F.: Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem

Roman Říčka

Abstrakt

Recenze publikace - Křepelka, F.: Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem
Brno, Masarykova univerzita, 2010

Bibliografická citace

ŘÍČKA, Roman. Křepelka, F.: Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 2, s. 190-192. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6384

Plný Text: