Mezinárodní vědecká konference Pracovní právo 2016

Jana Komendová

Abstrakt

Ve dnech 12. – 14. října 2016 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnila již tradiční konference Pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pořádaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem státu a práva Akademie věd ČR a Společností pro pracovní právo a sociální zabezpečení ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jednání konference se zúčastnilo více než 70 odborníků zabývajících se pracovním právem a právem sociálního zabezpečení, kteří působí nejen v akademické sféře, nýbrž i v podnikové a advokátní praxi.

Bibliografická citace

KOMENDOVÁ, Jana. Mezinárodní vědecká konference Pracovní právo 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 707-708. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6260

Plný Text: