Dny práva 2016

Jiří Valdhans

Abstrakt

Konference Dny práva se konala v letošním roce již podesáté. Za dobu své existence se zařadila mezi největší právnické konference v České republice. Myšlenka celofakultní konference byla prosazena před deseti lety nově nastupující děkankou prof. Naděždou Rozehnalovou. Důvodem byl předpoklad, že vědecká spolupráce nemůže a nebude fungovat pouze na institucionalizované bázi, ale zejména díky fungujícím interpersonálním vazbám.

Bibliografická citace

VALDHANS, Jiří. Dny práva 2016. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 4, s. 709-710. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6261

Plný Text: