Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na systém vojenského soudnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Ondřej Stypa

Abstrakt

Článek pojednává o vlivu Evropského soudu pro lidská práva na podobu vojenského soudnictví Velké Británie a jeho vývoj. Popisuje historický i současný systém vojenského soudnictví Velké Británie. Oba tyto systémy srovnává a zjišťuje, čím se od sebe liší. Následně zkoumá, zda za původce zjištěných změn lze považovat Evropský soud pro lidská práva. Článek za tímto účelem analyzuje relevantní judikaturu ESLP, ale zabývá se též dalšími možnými příčinami těchto změn.

Bibliografická citace

STYPA, Ondřej. Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na systém vojenského soudnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 573-594. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14289

Klíčová slova

Vojenské soudnictví; Velká Británie; Evropský soud pro lidská práva.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANDREU-GUZMAN, Frederico. Military jurisdiction and international law. Geneva: International Commission of Jurists, 2004. ISBN 978-9290371021.

FIDELL, Eugene R. Military justice: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016. Very short introductions. ISBN 978-0-19-930349-6. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199303496.003.0010

FIDELL, Eugene R. Military justice: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0-19-930349-6. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199303496.003.0010

KOSAŘ, David. Nudging Domestic Judicial Reforms from Strasbourg. Utrecht Law Review, 2017, roč. 13, č. 1. https://doi.org/10.18352/ulr.368

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-563-5.

KRISCH, Nico. Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0199659968. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199228317.001.0001

MAK, Elaine. Judicial Decision-Making in a Globalised World: A Comparative Analysis of the Changing Practices of Western Highest Courts. Oxford: Hart Publishing, 2013. ISBN 978-1-84946-554-0.

MORRIS, Lawrence J. Military Justice: A Guide to the Issues. Santa Barbara: Praeger Security International, 2010. ISBN 978-0275993665.

RANT, James W. The military justice system and human rights. The RUSI Journal, 2000, roč. 145, č. 2, s. 32. DOI: https://doi.org/10.1080/03071840008446505

VASHAKMADZE, Mindia. Understanding Military Justice: A Practice Note, Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2018, s. 4. ISBN 92-9222-452-2.

WOODHOUSE, Diana. The Constitutional Reform Act 2005 – defending judicial independence the English way. International Journal of Constitutional Law, 2007, roč. 5, č. 1, s. 154.
https://doi.org/10.1093/icon/mol039

Judicial conduct. Judiciary.uk [online]. [cit. 29. 2. 2020]. Dostupné z: https://www.judiciary.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-government-and-the-constitution/jud-acc-ind/jud-conduct/

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-5