Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející?

Michal Kovalčík

Abstrakt

Článek se zaměřuje na český Ústavní soud a jeho roli v politickém systému během pandemie covidu-19, zejména pak během nouzového stavu, a odpovídá na otázku, jakou roli by měl Ústavní soud za takové situace v systému dělby moci hrát. Normativně-analytický článek na základě obecných tezí pozitivního konstitucionalismu a dosavadních teorií nouzových stavů představuje pět možných přístupů Ústavního soudu při pandemické situaci, z nichž následně vybírá ten dle autora nejvhodnější a přináší negativní i pozitivní důvody pro akceptaci Ústavního soudu jakožto důležitého aktéra politického systému při zvládání pandemie.
˝

Bibliografická citace

KOVALČÍK, Michal. Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 649-668. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/14788

Klíčová slova

Ústavní soud; dělba moci; konstitucionalismus; pandemie covidu-19; nouzový stav.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ACKERMAN, Bruce. The Emergency Constitution. The Yale Law Journal [online]. 2004, roč. 113, č. 5, s. 1029–1091. ISSN 00440094. DOI: https://doi.org/10.2307/4135710

AGAMBEN, Giorgio. State of Exception. Přel. Kevin Attell. Chicago: University of Chicago Press, 2005, 111 s. ISBN 978-0-226-00925-4.

BARAK, Aharon. The Judge in a Democracy. B.m.: Princeton University Press, 2006. ISBN 978-0-691-13615-8.

BARBER, Nick. The Principles of Constitutionalism. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018, 288 s. ISBN 978-0-19-880814-5.

BARBER, Nick. The Constitutional State. Reprint. Oxford: Oxford University Press, 2012, 214 s. ISBN 978-0-19-965993-7.

BARGAIN, Olivier a Ulugbek AMINJONOV. Trust and Compliance to Public Health Policies in Times of COVID-19. Journal of Public Economics [online]. 2020, roč. 192, s. 104316. ISSN 0047-2727. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104316

BÁTORFY, Attila a Ágnes URBÁN. State advertising as an instrument of transformation of the media market in Hungary. East European Politics [online]. B.m.: Routledge, 2020, roč. 36, č. 1, s. 44–65. ISSN 2159-9165. DOI: https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1662398

BENHOLD, Katrin. A German Exception? Why the Country’s Coronavirus Death Rate Is Low - The New York Times. New York Times [online]. 2020 [cit. 4. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2020/04/04/world/europe/germany-coronavirus-death-rate.html

BERLIN, Isaiah. Čtyři eseje o svobodě. 1. vyd. Přel. Martin Pokorný. Praha: Prostor, 1999, 332 s., Střed, sv. 27. ISBN 978-80-7260-004-5.

BÍLKOVÁ, Veronika, Jan KYSELA a Pavel ŠTURMA (eds.). Výjimečné stavy a lidská práva. Praha: Auditorium, 2016, 223 s. ISBN 978-80-87284-57-5.

DAVIS, Fergal F. a Fiona de LONDRAS (eds.). Critical Debates on Counter-Terrorism Judicial Review. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2014, 384 s. ISBN 978-1-107-05361-8.

DERKA, Viktor. Několik vět k rozhodnutí rakouského Ústavního soudního dvora ze dne 10. 12. 2020, č. j. V 436/2020-15. Právo a krize [online]. 2021 [cit. 7. 2. 2021]. Dostupné z: https://pravoakrize.net/nekolik-vet-k-rozhodnuti-rakouskeho-ustavniho-soudniho-dvora-ze-dne-10-12-2020-c-j-v-436-2020-15-2/

DIENSTBIER, Jakub. Etické aspekty teorie mimořádného vládnutí. Jurisprudence, 2020, č. 6, s. 1–9.

DIENSTBIER, Jakub, Viktor DERKA a Filip HORÁK. Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Právník, 2020, roč. 159, č. 5, s. 417–432. ISSN 0231-6625.

DOSWALD-BECK, Louise. Human Rights in Times of Conflict and Terrorism. B.m.: Oxford University Press, 2011. https://doi.org/10.1093/law/9780199578931.001.0001

DOTAN, Yoav. Continuous Judicial Review in Coronavirus Times | The Regulatory Review [online]. 2020 [cit. 5. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.theregreview.org/2020/05/11/dotan-continuous-judicial-review-coronavirus-times/

DRINÓCZI, Tímea a Agnieszka BIEŃ-KACAŁA. COVID-19 in Hungary and Poland: extraordinary situation and illiberal constitutionalism. The Theory and Practice of Legislation [online]. 2020, B.m.: Routledge, roč. 8, č. 1–2, s. 171–192. ISSN 2050-8840. DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1782109

EICHLER, Jessika a Sumit SONKAR. Challenging absolute executive powers in times of corona: re-examining constitutional courts and the collective right to public contestation as instruments of institutional control. Review of Economics and Political Science, 2021, B.m.: Emerald Publishing Limited. ISSN 2356-9980. https://doi.org/10.1108/REPS-08-2020-0132

FABBRINI, Federico. The role of the judiciaries in times of emergency: Judicial review of counter-terrorism measures in the US Supreme Court and the European Court of Justice. Yearbook of European Law, 2010, B.m.: Oxford University Press, roč. 28, č. 1, s. 664–697. ISSN 0263-3264. DOI: https://doi.org/10.1093/yel/28.1.664

FILIP, Jan, Pavel HOLLÄNDER a Vojtěch ŠIMÍČEK. Zákon o Ústavním soudu : komentář. B.m.: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-599-5.

GATTER, Robert. Reviving Focused Scrutiny in the Constitutional Review of Public Health Measures. Washington University Journal of Law and Policy, Forthcoming, Saint Louis U. Legal Studies Research Paper No. 2020-32 [online]. 2020 [cit. 6. 2. 2021]. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3690125

GREEN, Alan. States should declare a State of Emergency using Article 15 ECHR to confront the Coronavirus Pandemic. Strasbourg Observers [online]. 2020. [cit. 6. 2. 2021]. Dostupné z: https://strasbourgobservers.com/2020/04/01/states-should-declare-a-state-of-emergency-using-article-15-echr-to-confront-the-coronavirus-pandemic/

GROGAN, Joelle. States of Emergency. Verfassungsblog [online]. 2020. [cit. 31. 1. 2021]. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/states-of-emergency/. https://doi.org/10.2139/ssrn.3611057

GUASTI, Petra. The Impact of the COVID-19 Pandemic in Central and Eastern Europe: The Rise of Autocracy and Democratic Resilience. Democratic Theory [online]. 2020, B.m.: Berghahn Journals, roč. 7, č. 2, s. 47–60. ISSN 2332-8894, 2332-8908. DOI: https://doi.org/10.3167/dt.2020.070207

HAMILTON, Alexander et al. Listy federalistů. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994, 537 s. ISBN 978-80-7067-390-4.

HAVLÍK, Vlastimil. Technocratic Populism and Political Illiberalism in Central Europe. Problems of Post-Communism [online]. 2019, B.m.: Routledge, roč. 66, č. 6, s. 369–384. ISSN 1075-8216. DOI: https://doi.org/10.1080/10758216.2019.1580590

KHAITAN, Tarunabh. Executive aggrandizement in established democracies: A crisis of liberal democratic constitutionalism. International Journal of Constitutional Law [online]. 2019, roč. 17, č. 1, s. 342–356. ISSN 1474-2640. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moz018

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 295 s., Právní monografie. ISBN 978-80-7552-563-5.

KOVÁCS, Kriszta. Hungary’s Orbánistan: A Complete Arsenal of Emergency Powers. Verfassungsblog [online]. 2020. [cit. 8. 2. 2021]. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/hungarys-orbanistan-a-complete-arsenal-of-emergency-powers/

KRASTEV, Ivan. Is It Tomorrow Yet?: Paradoxes of the Pandemic. B.m.: Allen Lane, 2020, 96 s. ISBN 978-0-241-48345-9.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou: úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, 352 s., Teoretik. ISBN 978-80-7502-022-2.

LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. 2. vyd. Přel. Josef Král. Praha: Svoboda, 1992, 184 s., Filozofické dědictví. ISBN 978-80-205-0222-3.

MAERZ, Seraphine F. et al. Worth the Sacrifice? Illiberal and Authoritarian Practices during Covid-19. V-Dem Working Paper 110 [online]. 2020 [cit. 5. 2. 2021]. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3701720

MAREŠ, Miroslav a Daniel NOVÁK. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 189 s., Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-202-5.

ONDŘEJEK, Pavel. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Časopis pro právní vědu a praxi [online]. 2020, roč. 28, č. 4, s. 613–629. ISSN 1805-2789. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/13595. DOI: https://doi.org/10.5817/CPVP2020-4-4

PETROV, Jan. The COVID-19 Emergency in the Age of executive Aggrandizement: What Role for Legislative and Judicial Checks? The Theory and Practice of Legislation [online]. 2020, roč. 8, č. 1–2, s. 71–92. ISSN 2050-8840, 2050-8859. DOI: https://doi.org/10.1080/20508840.2020.1788232

ROSENFELD, Michel a Andras SAJO. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Reprint. Oxford: Oxford University Press, 2013, 1424 s. ISBN 978-0-19-968928-6.

RYCHETSKÝ, Pavel et al. Ústava České republiky: ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 1196 s., Komentáře Wolters Kluwer, Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3.

SACHS, Jeffrey D. COVID-19 and Multilateralism. Horizons: Journal of International Relations and Sustainable Development. B.m.: Center for International Relations and Sustainable Development, 2020, č. 16, s. 30–39. ISSN 2406-0402.

SHAPIRO, Martin M. Courts: a comparative and political analysis. Paperback ed. Chicago: University of Chicago Press, 1986, 245 s. ISBN 978-0-226-75042-2.

SCHMITT, Carl. Politická theologie: čtyři kapitoly k učení o suverenitě. 1. vyd. Přel. Jan Kranát a Otakar Vochoč. Praha: Oikoymenh, 2012, 52 s., Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 76. ISBN 978-80-7298-401-5.

SUROWIEC, Paweł, Magdalena KANIA-LUNDHOLM a Małgorzata WINIARSKA-BRODOWSKA. Towards illiberal conditioning? New politics of media regulations in Poland (2015–2018). East European Politics [online]. B.m.: Routledge, 2020, roč. 36, č. 1, s. 27–43. ISSN 2159-9165. DOI: https://doi.org/10.1080/21599165.2019.1608826

ŠEJVL, Michal et al. Vítězové a poražení: Právní a etické problémy současné koronakrize. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. ISBN 978-80-87439-45-6.

ŠIMÍČEK, Vojtěch et al. Ústava České republiky - Komentář. Praha: Linde, 2010. ISBN 978-80-7201-814-7.

VIKARSKÁ, Zuzana. Czechs and Balances – If the Epidemiological Situation Allows…. Verfassungsblog [online]. 2020. [cit. 31. 1. 2021]. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/czechs-and-balances-if-the-epidemiological-situation-allows/

WAGNEROVÁ, Eliška (ed.). Zákon o Ústavním soudu s komentářem. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007, 624 s., Komentáře nakladatelství ASPI. ISBN 978-80-7357-305-8.

WALDRON, Jeremy. Constitutionalism: A Skeptical View. NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 10-87. 2012.

WHITTINGTON, Keith E., R. Daniel KELEMEN a Gregory A. CALDEIRA (eds.). The Oxford Handbook of Law and Politics. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2010, 832 s. ISBN 978-0-19-958557-1.

WILEY, Lindsay Freeman a Stephen I. VLADECK. Coronavirus, Civil Liberties, and the Courts: The Case Against „Suspending" Judicial Review. Harvard Law Review Forum [online]. 2020, roč. 133, č. 9, s. 179–199. ISSN 1556-5068. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3585629

WINTR, Jan. K ústavnosti a zákonnosti protiepidemických opatření na jaře 2020. Správní právo, 2020, roč. LIII, č. 5–6. ISSN 0139-6005.

https://doi.org/10.5817/CPVP2021-3-9