GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov.

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Anotace čtenáři přibližuje novou publikaci mladého slovenského romanisty, věnovanou historii výuky římského práva na Právnické fakultě UK v Bratislavě.

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. GREGOR, Martin. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 699-701. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15250

Klíčová slova

Římské právo; UK v Bratislavě; Otakar Sommer; Miroslav Boháček; Karol Rebro; Peter Blaho

Plný Text: