Symposium energetického práva 2021

Martin Švec, Antonín Panák, Michal Petr

Abstrakt

V termínu 24.–28. května 2021 proběhlo Symposium energetického práva – konference organizovaná Oddělením energetického práva, zřízeného v roce 2019 v rámci Ústavu práva a technologií PrF MU.

Bibliografická citace

ŠVEC, Martin, PANÁK, Antonín a Michal PETR. Symposium energetického práva 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 703-708. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15571

Plný Text: