Církev a stát 2021

Natálie Dřínovská

Abstrakt

Dne 15. září 2021 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity konal již 27. ročník konference Církev a stát spolupořádaný Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU a Společností pro církevní právo. Tento rok byla konference věnována rozmanitému spektru témat, mezi kterými nechyběly ani příspěvky reagující na koronavirovou krizi.

Bibliografická citace

DŘÍNOVSKÁ, Natálie. Církev a stát 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2021, č. 3, s. 709-711. [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/15572

Plný Text: